A Regöly-Alapítvány

Sajtószoba 1.oldal

Átadták a Regöly-Mérei díjakat
(2016. június 30. csütörtök)

Idén hatodik alkalommal adták át a Regöly–Mérei díjakat. Az alapítvány kuratóriuma és neves szakmai bizottsága minden évben magas pénzjutalomban részesíti azokat a fiatal orvosokat és orvostanhallgatókat, akik kutatásaikkal méltón viszik tovább Prof. Dr. Regöly-Mérei János emlékét. Idén 400 ezer forintot osztottak szét a legjobb pályázatírók között. A díjakat Dr. Karádi István, az alapítvány kurátora adta át.

 

 

2016-ben a Regöly-Mérei Alapítvány díjazottai:

 

Klinikai Orvostudomány kategória:

  1. helyezett: Dr. Benke Kálmání

Kísérletes Orvostudomány kategória:

  1. helyezett: Dr. Szalma József

Orvostanhallgató kategória:

  1. helyezett: Varga Gábor

A kuratórium emlékplakettel jutalmazta és külön dicséretben részesítette Dr. Varga Ádámot, Dr. Sziklavári Zsoltot és Dr. Ottlakán Aurélt. A Regöly Alapítvány Kuratóriumának javaslatára a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió nagy értékű különdíjat ajánlott fel Dr. Ottlakán Aurélnak. Az Akadémiai Kiadó különdíjazottai: Dr. Benke Kálmán, Dr. Szalma József, Dr. Ottlakán Aurél, Dr. Varga Ádám, Dr. Sziklavári Zsolt és Varga Gábor.

 

Dr. Rácz Károly, az Orvosi Hetilap főszerkesztője döntése alapján Varga Gábor orvostanhallgató lehetőséget kap arra, hogy pályaművét, kutatását a lapban bemutathassa.

 

semmelweis.hu
DP

 

 

Orvosok és orvostanhallgatók díjazása
(2014)

Idén negyedik alkalommal adták át a Regöly-díjakat a Semmelweis napon. Az alapítvány kuratóriuma és neves szakmai bizottsága minden évben magas pénzjutalomban részesíti azokat a fiatal orvosokat és orvostanhallgatókat, akik kutatásaikkal méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János professzor emlékét. Idén 450 ezer forintot osztottak szét a legjobb pályázatírók között.

 

 

Dr. Papp Zoltán professzor, a Regöly Alapítvány kurátora, a Semmelweis Egyetem központi díszünnepségén azt mondta, az alapítvány legfontosabb céljául a fiatal orvosnemzedék felkarolását tűzte ki. Az orvos kategória első díjáért járó 300 ezer forintot Dr. Schlégl Ádám Tibor vehette át, az orvostanhallgató kategória győztese Wettstein Dániel 150 ezer forinttal gazdagodott. A kuratórium emlékplakettel jutalmazta és külön dicséretben részesítette Dr. Jakó Máriát, Dr. Horváth Ágotát, Petrik Laurát, Herpai Vivient, Ács Balázst és Benke Kálmánt. A Semmelweis Kiadó különdíjat ajánlott fel Dr. Horváth Ágotának. Az Akadémiai Kiadó szintén értékes különdíjakat és publikálási lehetőséget kínált fel a fiatal tehetségeknek.

 

 

Kettős Regöly-Mérei domborművet
avattak az egyetemen

Ünnepélyes keretek közt avatták fel a Dr. Regöly-Mérei Gyulát és fiát, a Dr. Regöly-Mérei Jánost ábrázoló domborművet a Semmelweis Egyetem Központi Épületében. Az alkotást Dr. Regöly-Mérei Andrea biológus, Dr. Regöly-Mérei János testvére és Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora leplezte le. Az ünnepségen részt vett a család számos tagja, volt kollégák, és több egyetemi vezető is.
 
Dr. Szél Ágoston kiemelte: a domborművel Dr. Regöly-Mérei Gyula orvosra, ismert orvos-történészre és paleopatológus professzorra, valamint fiára Dr. Regöly-Mérei János sebészprofesszorra, a Semmelweis Egyetem III. Sz. Sebészeti Klinika egykori vezetőjére emlékezik az egyetem.
 
A rektor beszélt arról, hogy Dr. Regöly-Mérei János neki, míg Dr. Regöly-Mérei Gyula édesapjának volt kortársa. Két rendkívüli egyéniség, örökségük mindannyiunk szívében él. Nemcsak megható emléküket, hanem oktatóként, kutatóként itt hagyott örökségüket is visszük tovább – fogalmazott.
 

 
Felidézte Dr. Regöly-Mérei János azon gondolatait, melyeket egyetemi tanári kinevezése kapcsán nyilatkozott. „Az egyetemi tanári kinevezést olyan kötelezettségnek tartom, amelyet nagyon komolyan kell venni, hiszen elismerése az eddig végzett munkámnak. Egy jó tanító nem maga akar mindent tudni és megcsinálni, hanem elülteti a magot. Az egyetemi tanárnak az a feladata, hogy összefogja és irányítsa a hallgatókat, hiszen így tanulják meg a mesterséget” – zárult az idézet.
Felolvasott egy másik idézetet is: Dr. Sándor József Dr. Regöly-Mérei Jánosról írt nekrológjából. „Kiváló, az újdonságokat kellően értékelő előadásai lebilincselték hallgatóságát. Mindenekelőtt azonban betegeit szolgálta, a minisztert és a féllábú hajléktalant egyaránt az emberi méltóságot megillető tisztelettel kezelte. Hajnaltájt elsőnek érkezett a klinikára, és rendszerint már besötétedett, amikor hazaindult. Természetesen ott találtuk a klinikán a súlyos beteg ágyánál szombaton és vasárnap is. Munkatársai, az orvosok, nővérek, bárki odamehetett hozzá: igyekezett mindenkinek mindenben segíteni.” Dr. Szél Ágoston az idézet után azt mondta, akik őt szerették, büszkék lehetnek az örökségére.
Kitért arra, hogy Dr. Regöly-Mérei Gyula számos olyan területnek volt tudója, amelyekkel a Semmelweis Egyetem hírnevét öregbítette. Emlékeztetett arra, hogy paleopatológusként az egyetem névadójának, Semmelweis Ignácnak a betegségével is foglalkozott és alapvető megállapításokat tett ez ügyben.
 
A család nevében Dr. Regöly-Mérei Andrea biológus beszélt az ünnepségen. Felidézte: alig öt éve annak, hogy édesapja születésének a centenáriumát ünnepelték, amelyen még testvére, János mondott beszédet. A legrosszabb álmainkban sem gondoltuk, hogy néhány hónap múlva, alig hatvan évesen ő is meghal. Most lett volna 65 éves – közölte.
Felhívta a figyelmet arra, hogy mindketten ennek az egyetemnek voltak a hallgatói, demonstrátorai, itt tanítottak és itt lettek professzorok. Szavai szerint a megemlékezésen nem a szakmai munkásságukról szeretett volna szólni, hanem az apáról és a fiúról, illetve kettejük kapcsolatáról. Visszaemlékezett arra, hogy bár az édesapja nagyon sokat dolgozott, de mindig volt ideje arra, hogy gyerekeivel beszélgessen: derű, szeretet és humor vette körül, és ez később János saját családjában is így volt.
Hozzátette: kettejük kapcsolata szoros volt és különleges. Az apa rajongásig szerette mind a két gyermekét, de rendkívül büszke volt a fiára, úgy tekintett rá mint követőjére. A fiú is csodálattal tekintett az apjára, kis korától követni akarta a pályán. Felnőttként a súlyos beteg édesapja legfőbb segítője volt.
Mint mondta, édesapja útvalóval engedte el őket: neki a tudomány szeretetét, Jánosnak és felségének orvosi hitvallását adta át. „Nem a betegséget kell kezelni, hanem a beteget. A beteg utolsó reménye az orvos, a betegben szeretni és tisztelni kell a szenvedőt. Ez a mag jó talajra hullott” – fogalmazott.
Dr. Regöly-Mérei Andrea szavai szerint apa és fiú már együtt vannak a hitük szerinti másik világban, ahonnan nagyon boldogan és büszkén néznek le az egybegyűltekre. „Sok értéket hagytak ránk: tudományosat, sok boldog, gyógyult beteget, de a legfontosabb ami ránk maradt, a forró, sugárzó szeretet, ami a lényükből áradt” – zárta beszédét, majd köszönetet mondott a részt vevőknek, az egyetemnek és a dombormű alkotójának.
 
A család nevében Dr. Regöly-Mérei Andrea kereste meg a Semmelweis Egyetemet, kezdeményezésükre született az alkotás, mely kivitelezésének minden költségét a család viselte. A kivitelező művész kiválasztása céljából ugyanakkor a az egyetem és Dr.Regöly-Mérei Andrea pályázatot írt ki a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. – Képző és Iparművészeti Lektorátus bevonásával. A zsűri döntése alapján a nyertes Pelcz Balázs, fiatal szobrász alkotása lett.

 

 

Tóth-Szabó Szilvia
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem
semmelweis.hu 2014. február 6. csütörtök

 

 

Fiatal orvosokat és orvostanhallgatókat díjaztak a Semmelweis Egyetemen

Harmadik alkalommal osztották ki a Regöly díjakat a Semmelweis napi ünnepségen.
 
Idén Dr. Szijártó Attila nyerte a fiatal orvosoknak járó elismerést, aki az élő donoros máj transzplantáció speciális kérdéseit kutatta. Az orvostanhallgatók közül pedig Sallai Imre bizonyult a legjobbnak, aki a vállsérülések gyógyításának egyik új módszerét dolgozta fel.
 
A pályázat különdíjasa Dr. Erős Fanni Rebeka lett. A kuratórium és a szakmai bizottság az első helyezett orvosnak 300 ezer forintot, a második helyezettnek, Dr. Ágoston Emesének 200 ezer forintot ajánlott fel, az első helyezett orvostanhallgatónak 150 ezer forint, míg a második helyezetnek, Horváth Gyulának 100 ezer forintot adott az elismerés mellé.
 


 

"Idén is kiemelkedő pályamunkák érkeztek be. Az újszülöttek vizsgálatától egészen a máj transzplantációig, vagy a májrákig terjedően. Büszke vagyok arra, hogy megint ilyen tehetséges fiatal orvosokat és orvostanhallgatókat díjazhattunk, hiszen több pályamunka korszakalkotó lehet"- mondta Prof. Dr. Karádi István a Semmelweis Egyetem dékánja, a Regöly Alapítvány kurátora.
 
A fiatal orvosok és orvostanhallgatók nagy értékű különdíjakat is kaptak az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó jóvoltából. A Prof. Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány célja, hogy nem csak anyagilag és erkölcsileg, hanem szakmailag is támogassa a tehetséges orvosokat, orvostanhallgatókat.
 
"A kimagasló színvonalú pályamunkák írói publikálhatnak az Orvosi Hetilapban és lehetőséget teremtünk nekik, hogy témáikkal nemzetközi színvonalú kongresszusokon részt vehessenek." - tette hozzá Prof. Dr. Papp Zoltán, az alapítvány kurátora, a Maternity Magánklinika igazgatója.

 

 

hirado.hu 2013. június 29. szombat 13:01

 

 

Átadták a Regöly-Mérei Alapítvány díjait

Idén harmadik alkalommal adták át a Regöly-Mérei díjakat. A díjra szigorú szakmai követelmények alapján lehet pályázni. Az alapítvány kuratóriuma és neves szakmai bizottsága minden évben magas pénzjutalomban részesíti azokat a fiatal orvosokat és orvostanhallgatókat, akik kutatásaikkal méltón viszik tovább Prof. Dr. Regöly-Mérei János emlékét. A kuratórium eddig minden évben emelt a pályázaton elnyerhető összegen. Idén 750 ezer forintot osztottak szét a legjobb pályázatírók között.
 
Dr. Karádi István, a Regöly-Mérei Alapítvány kurátora az ünnepségen felidézte, hogy az alapítvány a tragikus hirtelenséggel elhunyt Regöly-Mérei János sebészprofesszor, a III. Sz. Sebészeti Klinika, illetve Sebészeti Tanszék vezetőjének emlékének, szakmai hitvallásának megőrzésére született. Regöly-Mérei professzor magas szintű oktató, kutató és gyógyító tevékenysége mindannyiunk számára példaértékű, kedves, segítőkész egyénisége most is szívünkben él – tette hozzá.
Az alapítvány legfontosabb céljául tűzte ki – Regöly-Mérei János emlékének megőrzése mellett – a fiatal orvosnemzedék és a tehetséges orvostanhallgatók jutalmazását, erkölcsi és anyagi elismerését. A pályázat azt a színvonalas, nemzetközileg is elismert szakmai teljesítményt várja el, amely Regöly-Mérei Jánost is egész életében jellemezte.
 
A díjakat Dr. Regöly-Mérei Jánosné és Dr. Karádi István adták át.
Orvos kategóriában első Dr. Szijártó Attila, második helyezett Dr. Ágoston Emese lett. Orvostanhallgató kategóriában Sallai Imre végzett az első helyen, a második díjat Horváth Gyula kapta.
 
A Regöly Alapítvány Kuratóriumának javaslatára a Semmelweis Kiadó 60 ezer forintos különdíjat ajánlott fel Dr. Erős Fanni Rebekának. Az Akadémiai Kiadó egy egyéves Orvosi Hetilap előfizetést ajánlott fel mind az öt nyertes pályázónak, melyet Papp Zoltán, a kiadó tudományos, műszaki és orvosi szerkesztőség szerkesztőségi igazgatója adott át. Az Orvosi Hetilap főszerkesztője, Dr. Rácz Károly úgy határozott, hogy – tekintettel a beadott pályázatok magas színvonalára – mind az öt nyertes pályázatírónak lehetőséget biztosít arra, hogy pályaművét, kutatását bemutathassa.
 
T-Sz.Sz.

 

 

semmelweis-egyetem.hu 2013. június 28. péntek

 

 

Ismét meghirdette fiatal orvosoknak szóló pályázatát a Regöly Alapítvány

Az alapítvány a fiatal, tehetséges orvosokat és orvostanhallgatókat kívánja támogatni a pályázati lehetőséggel.
 
Harmadik alkalommal hirdette meg a fiatal orvosoknak szóló pályázatát a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány; a felhívás fő témakörei a sebészetben és nőgyógyászatban alkalmazott képalkotó eljárások, a máj sebészet és transzplantáció, a minimál-invazív sebészet és a molekuláris prognosztikai markerek a gasztroenterológiai daganatok sebészetében - közölte a szervezet.
 
A Regöly Alapítvány 2013-ban két kategóriában díjazza a 40 évnél fiatalabb orvosokat és orvostanhallgatókat. A pályázat összdíjazása 750 ezer forint, ebből a két orvosi kategória nyertese 300 illetve 200 ezer, az orvostanhallgatói kategória díjazottja pedig 150 valamint 100 ezer forintot kapnak. Emellett a fiatal tehetséges orvosok kutatómunkáit nagy értékű különdíjakkal is jutalmazzák, valamint a szakemberek publikálási lehetőséget is kapnak.
 
"Az alapítvány célja idén is olyan fiatal orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló tudásukkal méltón viszik tovább a professzor emlékét" - írta közleményében az alapítvány. A szervezet a pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatja.
 
A pályamunkák benyújtási határideje 2013. április 15., a pályázati feltételekről a www.regolyalapitvany.hu oldalon minden fontos információ megtalálható - olvasható a közleményben.
 
A Regöly Alapítvány ünnepélyes díjátadására 2013. június végén a Semmelweis Egyetem dísztermében kerül sor.

 

 

hirado.hu 2013. február 10. vasárnap 14:13

 

 

MTI-2012 fiatal orvosok díjazása

Második alkalommal kapják meg fiatal orvosok és orvostanhallgatók a 750 ezer forintos összdíjazású Regöly díjat.
 
2012-ben a klinikai-kutatás orvos kategóriában Dr. Ónody Péter, az elméleti –kutatás orvos kategóriában Dr. Szász A. Marcell, míg az orvostanhallgató kategóriában Dorogi Bence vehette át a Semmelweis Egyetemen a Prof. Regöly-Mérei Jánosról elnevezett kitüntetést. A Regöly díjra pályázni lehetett, idén transzplantáció, onkológia, minimál-invazív sebészet és endovaszkuláris sebészet témakörökben adtak le világszínvonalú kutatómunkákat a pályázók.
 

 
A kuratórium és a szakmai bizottság a nyerteseknek orvos kategóriánként 300 ezer forintot, az orvostanhallgató kategóriában 150 ezer forint adott az elismerés mellé. Ezen kívül az OTP Travel, a Semmelweis Kiadó és az Akadémiai Kiadó igazgatói több nagy értékű különdíjat adtak át a Semmelweis napi ünnepségsorozat keretében megrendezésre kerülő Regöly díjátadón. A Regöly Alapítvány különdíjasai: Dr. Csobay-Novák Csaba, Dr. Horti Ildikó, Herczeg György, Bordás Noémi, Nagy Gergely, Ács Balázs és Németh Éva Judit. A pályázaton elindult fiatal orvosok lehetőséget kapnak nemzetközi konferencián való részvételre és publikálhatnak az Orvosi Hetilapban. „Idén háromszor annyian jelentkeztek, mint tavaly. Jobbnál jobb, színvonalasabbnál színvonalasabb pályázatokat adtak be a fiatal orvosok és orvostanhallgatók, a legtöbben transzplantáció és rákkutatás témákban. Az ország legnagyobb szaktekintélyeit kértük fel, hogy megadott szempontok szerint segítsenek az elbírálásban”-nyilatkozta Prof. Dr. Karádi István a Semmelweis Egyetem dékánja, az alapítvány kurátora. A nemzetközi hírű Dr. Regöly-Mérei János professzor 2009-ben, 60 esztendős korában, váratlanul hunyt el. Az emlékére létrehozott alapítvány célja fiatal orvosok, orvostanhallgatók, anyagi, erkölcsi, szellemi megbecsülése, a médiában való bemutatása. Az alapítvány fővédnökei: Vitray Tamás, Dr. Kemény Dénes, Hajdú B. István és Dr. Borbély Zoltán.

 

 

hirado.hu 2012. június 30., szombat 08:03

 

 

Díjazott kutatók

Második alkalommal hirdet pályázatot orvosok és orvostanhallgatók tevékenységének elismerésére a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. A 2009 nyarán tragikus hirtelenséggel elhunyt sebészprofesszor az ultrahangdiagnosztika egyik magyarországi meghonosítója volt és a laparaszkópos műtéti eljárás széleskörű elterjedése is a nevéhez fűződik. Regöly-Mérei professzor évekig a Budapesti Orvosi Kamara elnöke és az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese volt.
Az alapítvány az orvosi szakma megbecsülésére és elismerésére szeretné felhívni a fi gyelmet a kutatásban és gyógyításban áldozatos munkát végző orvosok díjazásával.
2012 április 30-ig lehet benyújtani tudományos publikáció formájában pályázatokat a transzplantáció, az onkológia, a minimálinvazív és endovaszkuláris sebészet témaköreiben. Külön kategóriában díjazzák az elméleti és klinikai kutatást végző orvosokat, illetve az orvostanhallgatókat.

 

 

www.nol.hu

 

 

Negyedik protokoll

Immunsejtek kontra ráksejtek

 

A rákos betegek kezelésének hagyományos protokolljai– sebészeti beavatkozás, kemoterápia és sugárkezelés –mellett a kutatók folyamatosan keresik az új terápiás lehetőségeket. Ígéretes módszer a páciens saját immunrendszerének bevetése a rákos sejtek ellen. Ha klinikai szinten is beválik, az immunterápia, melynek kifejlesztésében a Debreceni Egyetem kutatói is részt vesznek, a negyedik protokoll lehet bizonyos daganatok kezelésében.

 

Gyors, hatékony, célzottan hat, és a beteg szervezetét kevésbé terheli – ezek az új típusú daganatterápiák kifejlesztésének legfontosabb céljai. Az elmúlt évek kutatásai reményt adnak arra, hogy egy merőben új, szelektív hatással és keskenyebb mellékhatásspektrummal bíró protokoll is megjelenhessen a rák gyógyításában. Az új típusú beavatkozás a betegre nézve kisebb megterheléssel jár, és akár önmagában alkalmazva is elegendő lehet a teljes gyógyuláshoz. Az elv és a cél adott, az eredmények biztatóak, de nagyon komoly munka vár még a kutatókra. Emlő-, vese-, vastagbél- és prosztatadaganatok esetében jelentettek pozitív eredményeket a klinikai kísérletek, de az esetek egy részében súlyos mellékhatásokat is tapasztaltak, amelyek kiküszöbölése elengedhetetlen az eljárás elterjedéséhez. Az új terápiás protokoll jelenleg nagyon költséges, mert alkalmazásához olyan laboratóriumi és biotechnológiai háttérre van szükség, amit a világon alig tucatnyi központ tud fenntartani.

 

Az újdonság ereje

 

Miért van szükség új típusú terápiára? Fontos leszögezni, hogy napjainkban a kellő időben észlelt és eltávolított daganat megfelelően alkalmazott sugár- és kemoterápiával egyre gyakrabban a beteg teljes gyógyulását eredményezi, és számos különleges daganat esetén alkalmazható sikerrel kiegészítő terápiaként célzott kezelés. Az orvostudomány viszont nagyrészt tehetetlen a mérete és áttétképzése miatt előrehaladott daganatok kezelésében – ilyenkor a protokollok együtt alkalmazva sem képesek az összes rákos sejt elpusztítására. Ennek legfőbb oka az, hogy a daganat előrehaladott állapotában nagyon változatos biológiai tulajdonságokkal bíró sejtmasszaként viselkedik, melynek a kezelése akár egymással ellentétes követelményeket is támaszthat. Emellett a kemoterápia és a sugárkezelés sikerességét behatárolja, hogy korlátlanul nem lehet egyik eljárást sem alkalmazni, mivel komoly mellékhatásokkal súlyosan károsíthatják a szervezet egészséges sejtjeit is. Emiatt a modern rákkutatás egyik legfőbb célja az áttétet adó daganatos betegségekben is hatékony, célzott, egyénre szabható kezelési módok kidolgozása.

 

Az angol, holland, német és amerikai kutatóközpontokban az elmúlt öt évben számos módszer jutott el a kipróbálási fázisba kiegészítő terápiaként. Várhatóan az elkövetkezendő évtizedben ezek az eljárások biztonságosan alkalmazva önállóan is képesek lesznek felvenni a harcot a legkülönbözőbb méretű és fajtájú rákos elváltozásokkal. Az új típusú terápiás eljárások fejlesztésére és kidolgozására az Európai Unió létrehozta az Attack konzorciumot, amelynek 16 európai kutatóhellyel együtt tagja a munkahelyem, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának (DEOEC) Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete. Egy másik terápiás vonalon dolgozik a DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai, valamint Immunológiai Intézete, szoros együttműködésben a technológia úttörőjének számító és nemrégiben elhunyt Nobel-díjas Ralph Steinman professzor kutatólaboratóriumával. Magyarországon elsősorban alapkutatások és laboratóriumi modellkísérletek folynak, amelyek javítják a klinikai kutatások eredményességét és fokozzák azok biztonságosságát, kiszámíthatóságát. Az új terápiás protokoll még nem egységes, a kísérletek számos úton haladnak egymással párhuzamosan, keresve a leghatékonyabb megoldást, de van egy közös pont: mindegyik eljárás az immunrendszerre épít, az immunsejteknek

 

Immuntámadás

 

A legkorábbi eljárások arra alapoztak, hogy az immunrendszer természetesen képes a kialakulóban lévő daganatsejtek felismerésére és elpusztítására. Ez a képesség azonban nem tud tovább érvényesülni, ha a hibás sejtek száma meghalad egy kritikus értéket – ekkor a daganat visszafordíthatatlanul kifejlődik. Ha az immunrendszert különböző speciális jelzőmolekulákkal (citokinek) stimuláljuk, fokozott daganatellenes hatás érhető el. Ez az eljárás kemoterápiával kombinálva bizonyos daganatok esetén növelte a kezelés hatékonyságát, viszont nem hat szelektíven a rákos elváltozásokra, és így a mellékhatások is változatosak lehetnek.
 
A célzott kezelés megvalósításában az első nagy áttörést az adaptív immunsejtes terápia megjelenése jelentette. A terápia a daganatos szövet eltávolításával indul, amit utána speciális laboratóriumi technológiával sejtekre bontanak. Közben a beteg véréből nyert, sejtölő funkciójú (citotoxikus) immunsejteket immunstimulánsok alkalmazásával felszaporítanak. Végül a szeparált daganatsejteket és a felszaporított fehérvérsejteket összekeverik, és egy meghatározott algoritmussal kiválasztják az összes ölősejt közül azt a frakciót, amelynek a legerősebb a ráksejtpusztító hatása. Ezeket a sejteket tovább szaporítják, majd visszajuttatják a beteg vérkeringésébe. Az ölősejtek a véráramban haladva képesek megtalálni, felismerni és elpusztítani azokat a szervezetben maradt daganatsejteket, amelyek hasonlók az eltávolított és frakcionálásra felhasznált ráksejtekhez. Ezzel az eljárással a páciens daganatellenes immunitását az adott tumor ellen célzottan lehet megerősíteni, és mivel a saját sejtjeit juttattuk vissza a szervezetbe, kilökődési reakcióval sem kell számolnunk. A Debreceni Egyetem intézeteiben az immunterápia továbbfejlesztésén dolgoznak: ölő immunsejtek helyett az azok képződését és programozását irányító, úgynevezett dendritikus sejteket használják. A módosított eljárás várhatóan hatékonyabb és tartósabb immunválaszt eredményez majd.

 

A legújabb, és jelen kutatások szerint a legnagyobb eredménnyel kecsegtető eljárás az úgynevezett dizájner immunsejt-terápia. Az elnevezés is elárulja, hogy a daganat ellen használt, adaptívan szeparált ölősejteket géntechnológiával, egyénre szabva állítják elő. Az eljárás lényege, hogy az immunsejtek felszínén normálisan is megtalálható egy felismerő egység, ami képes a szervezet számára veszélyes anyagokat – vírusokat, baktériumokat, daganatosan elfajult sejtek speciális alkotóit – azonosítani és beindítani a sejtpusztító mechanizmust. A molekuláris biotechnológia napjainkban már képes arra, hogy ezt a speciális felismerő egységet (T-sejt receptor komplex) laboratóriumi körülmények között előállítsa, átalakítsa, majd beépítse az immunsejtek felszínére. A sebész által eltávolított tumorrészletből átfogó DNS- és fehérjeelemzési vizsgálattal meghatározzák, hogy a daganatsejtek molekulaszerkezete miben tér el leginkább az egészséges szövetektől. Ez alapján készítik el a daganatfehérjét célzottan felismerő egységet, amit az eljárás utolsó fázisában beépítenek a betegből kinyert és felszaporított ölősejtek felszínére. A módosított sejteket juttatják vissza a betegbe, ahol azok fokozottan képesek felismerni és elpusztítani a daganatot.

 

Az elmélet bevált, egyetlen gyakorlati korlátja az, hogy csak kevés daganat épül fel jellemzően olyan molekulákból, amelyek a szervezetben egyébként elenyészve fordulnak elő. Kiváló eredményeket értek el viszont a bőrrák esetében, ahol már sebészeti beavatkozás nélkül is sikerült a daganatot és a több centiméteres áttéteket elpusztítani. Egy protokoll kialakítása hosszú és küzdelmes munka, a sikerek mellett sokszor nem várt kudarcokkal. Előfordult például, hogy a génmódosított sejtkészítmény beadása előre nem látható módon egy emlőrákos beteg azonnali halálához vezetett. Ezért kiemelten fontos, hogy a klinikai kutatást kiterjedt alapkutatás kísérje és előzze meg, egyrészt a nem várt hatások kiküszöbölésére, másrészt a terápia hatásosságának növelésére. Az Attack konzorcium irányításával, és a Rotterdami Erasmus Egyetem közvetlen klinikai kapcsolatával a DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete pontosan ezekhez a klinikai tesztekhez nélkülözhetetlen alapkutatás termékeny résztvevője.

 

Alapos kutató

 

Cikkünk szerzője, dr. Szöőr Árpád két évvel ezelőtt kapcsolódott be a debreceni laborban végzett alapkutatásokba. A rotterdami partnerrel közösen elért eredményeket tavaly nemzetközi folyóiratban publikálták és konferenciákon mutatták be. A fiatal kutató munkáját tavaly a Regöly Alapítvány különdíjjal ismerte el. Hosszú távú tervei között szerepel, hogy kutatói tapasztalatát felhasználva egy kiemelt klinikai központban elsajátítsa az új típusú sejtterápiákat, és azt itthon a rákgyógyításban gyakorlatban a betegek javára fordítsa.

 

 

www.nol.hu
[cikk megtekintése]

 

 

Következő oldal

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány

CéljainkTámogatókSzakmai bizottságKurartóriumJelölésekDíjkiosztóElérhetőség
ElőadásokPublikációkDíjazotti kategóriákSajtószoba

Honlapfejlesztés: A honlapot készítette és üzemelteti: a Konemara Consulting Kft.