Professzor Dr.Regöly-Mérei János - Interjúk, cikkek

In memoriam Regöly-Mérei János (1949-2009)

Prof. Dr. Regöly-Mérei János

Alig múlt el egy esztendő azóta, hogy Regöly-Mérei János professzor kiváló előadását hallhattuk az Orvosi Hetilap 2008. évi ünnepi ülésén, amelyet a Markusovszky Lajos-emlékérem kitüntetés átvétele után tartott. Fájdalommal és megrendülve értesültünk Regöly professzor 2009. július 27-én, hirtelen gyorsasággal bekövetkezett haláláról. Kiváló tehetsége és szorgalma, aktivitása és elkötelezettsége szakmai munkájában, szervezőképessége és sokirányú tevékenysége, humánus magatartása és hatalmas teherbírása ismert volt mindannyiunk előtt.

Szívszorító kegyeleti kötelessége a főszerkesztőnek a legjobb munkatársairól megemlékezést írni. Különösen, ha valaki alkotóereje teljében hagyja el örökre a szerkesztőséget, mint Regöly-Mérei János, a kiváló szakember, a lelkiismeretes főszerkesztő-helyettes és az önzetlen barát. Az első döbbenet hatása alatt az ember a könnyeivel küszködik. Hiszen még ki sem hűlt Keller László és Rák Kálmán helye a redakció rangos összejövetelein, most itt az újabb, a nehezen pótolható veszteség. Törékeny termete ellenére szilárd oszlopa volt szerkesztőségünknek. A sebészek nyilván majd avatottan értékelik, kijelölik méltó helyét a tanszékvezetők sorában, ám ez nem mentesít azon feladat alól, hogy viszonylag rövid, de annál ragyogóbb pályafutását legalább nagy vonalakban ismertessük.

Regöly-Mérei János 1949. január 10-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol kiemelkedő tanulmányi eredményeit Jó Tanuló érdemérem és Kölcsey Ferenc-emlékérem kitüntetéssel jutalmazták. Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytatta, diplomát 1973-ban kapott. 1972-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elnyerte az Egészségügyi Minisztérium Nagydíját. 1972-ben Kiváló Tanuló kitüntetést kapott, illetve évekig népköztársasági ösztöndíjban részesült.

Tekintve, hogy valamennyi középiskolai és egyetemi vizsgáját jeles eredménnyel tette le, Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis aranygyűrűvel avatták orvossá. 1977- ben sebészetből, 1995-ben gasztroenterológiából szerzett szakvizsgát.

Az egyetemi évek alatt az Élettani Intézet díjas demonstrátora volt, majd 1973 és 1977 között a Szent István Kórház Sebészeti Osztályán dolgozott. 1978-ban került a Semmelweis Egyetem III. Számú Sebészeti Klinikájára, ahol 1995-től docens, majd 1999-től egyetemi tanár, 2000-től pedig tanszékvezető. Haláláig a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza Sebészeti Osztályának osztályvezetője, egyben a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. 1989-ben elnyerte az orvostudomány kandidátusa címet, 1996-ban habilitált. 1997 és 2000 között az elsők között kapta meg a Széchenyi professzori ösztöndíjat.

Speciális szakképzettsége volt a sebészeti szonográfi a. Hazánkban 1990 óta az elsők között végzett laparoszkópos sebészeti beavatkozásokat. Speciális, 10 hónapos transzplantációs sebészeti kiképzést kapott Németországban a máj-, pancreas- és vesetranszplantáció területén. Ultrahang-diagnosztikai alapismereteit az erlangeni, a mainzi és a müncheni egyetemen mélyítette el. Transzplantációs, endoszkópos és onkológiai sebészeti képzésen, illetve továbbképzésen szintén a müncheni, a freiburgi, a strasbourgi tanulmányutak során vett részt. Többek között a német Akadémia ösztöndíjával több mint egy évet töltött Németországban.

Egy sebészeti tankönyvet szerkesztett, 17 könyvrészlet és 97 publikáció szerzője. Száznyolcvanöt előadást tartott hazai és nemzetközi kongresszusokon, 4 videofi lmet készített.

Hét nemzetközi társaság [International Society for Digestive Surgery, International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists (IASGO), International Society of Surgery (ISS/SIC), International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, European Association for Endoscopic Surgery, Worldwide Hungarian Medical Academy és három hazai orvosi társaság (Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Magyar Sebész Társaság, Magyar Ultrahang Társaság) tagja volt.

2002 augusztusától az International Society of Surgery (ISS/SIC) magyarországi reprezentánsa. 1997-től a Magyar Sebész Társaság vezetőségének, 2002-től 2004-ig pedig a Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségének tagja volt.

Az orvostársadalom iránti elkötelezettségét jelzi, hogy 1998-tól 2006 októberéig ő töltötte be a Budapesti Orvosi Kamara elnöki, előtte 4 évig alelnöki tisztségét. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, 2000 óta a Pólya Jenő Kiemelten Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke volt.

Az Orvosi Hetilap szerkesztőségének munkájába 1995-ben kapcsolódott be szerkesztőként. 1998-tól 2004-ig mint főmunkatárs, 2005-től pedig mint főszerkesztő- helyettes tevékenykedett. 2003 óta volt tagja a Markusovszky Lajos Alapítvány kuratóriumának. A kuratórium tagjaként, valamint a lap főszerkesztő-helyetteseként jelentős segítséget nyújtott az Orvosi Hetilap stratégiájának megfogalmazásában, az Orvosi Hetilap nemzetközi kiadásának (Clinical and Experimental Medical Journal) megteremtésében. Szerkesztői tevékenységében is példamutató volt precizitása, a szerzők számára nyújtott ajánlása és segítőkészsége.

Számos tudományos projektet vezetett a következő témakörökben az ultrahangvizsgálat jelentősége az akut hasi betegségek diagnosztikájában, ultrahanggal vezérelt terápiás eljárások, intraoperatív szonográfi a, sebészi és perkután eljárások a gócos májbetegségek ellátásában, a monocyta/lymphocyta rendszer és az endogén mediátorok szerepe az akut pancreatitis súlyosságának és szeptikus szövődményeinek kialakulásában. Témavezetője volt az egyik hazai munkacsoportnak a Copernicus Euro-AAP akut hasi projektben, amelyben 16 ország vett részt (hazánkat két intézet képviselte).

Az elmúlt 8 évben valamennyi sebészeti világkongresszus alkalmával (ISS/SIC) felkérték a benyújtott előadások előbírálatára, és üléselnöknek is. Az általa vezetett klinika rendezte meg igen nagy sikerrel Pólya Jenő és Herczel Manó emlékére az első japán–magyar sebészkongresszust.

A Semmelweis Egyetemen több mint 30 évig oktatott, magyar és német nyelven tartott előadásokat és gyakorlatokat általános és fogorvostan-hallgatóknak. Orvostovábbképző tanfolyamok rendszeres előadója, illetve szervezője volt.

Kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként 2004-ben a Pro Sanitate kitüntetést vehette át az egészségügyi minisztertől. A sebésztársadalom 2005-ben a Dr. Marton Tibor-díjjal jutalmazta. 2008-ban a Markusovszky Lajos Alapítvány és az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-emlékérem kitüntetésében részesült.

Nagyra becsült Regöly-Mérei János professzor, kedves János barátunk! A Markusovszky Lajos Alapítvány kuratóriuma, az Orvosi Hetilap szerkesztőbizottsága, szerkesztősége, olvasói és az Akadémiai Kiadó nevében is fájdalommal búcsúzom Tőled. Bevésted nevedet az orvostörténelembe, s ennek részeként az Orvosi Hetilap történetébe. Az Orvosi Hetilap szerkesztőségében szellemed a mi életünkben mindig jelen lesz. Nem felejtünk el. Áldott legyen emléked!

 

 

Fehér János dr.
főszerkesztő

ORVOSI HETILAP
2009 150. évfolyam, 35. szám

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány

CéljainkTámogatókSzakmai bizottságKurartóriumJelölésekDíjkiosztóElérhetőség
ElőadásokPublikációkDíjazotti kategóriákSajtószoba

Honlapfejlesztés: A honlapot készítette és üzemelteti: a Konemara Consulting Kft.