Amennyiben a hírlevél hibásan vagy egyáltalán nem jelenik meg, kattintson ide!

Visszaszámlálás

2012. április 30.-ig lehet pályázni a Regöly Alapítvány felhívására

A Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk. A pályázat témái: transzplantáció, onkológia, minimál-invazív sebészet, endovaszkuláris sebészet. A díjazottak kategóriái: elméleti-kutatás orvos kategória, klinikai-kutatás orvos kategória, orvostanhallgató kategória. Az első helyezett orvos mind elméleti kategóriában mind klinikai kategóriában nettó 300 ezer forint, az orvostanhallgató pedig nettó 150 ezer forint díjazásban részesül. A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó, a Semmelweis Kiadó és a Sine Morbo kulturális magazin ajánlott fel. Ezenkívül, a legérdemesebb pályázatíró 2012. szeptemberében a Japán-Magyar Sebész Társaság 5. kongresszusán, Budapesten lehetőséget kap pályaműve rövid ismertetésére.

További részletek a www.regolyalapitvany.hu oldalon.

 

A negyedik protokoll

Dr. Szöőr Árpádnak, a Regöly Alapítvány különdíjasának, most már a Regöly Alapítvány képviselőjeként tudományos cikke jelenik meg az Egészség Magazin áprilisi számában.

-A Regöly Alapítvány ezúttal nem egy egészségügyi szaklappal, hanem Népszabadság mellékleteként megjelenő Egészség Magazinnal kötött együttműködési szerződést. így a szakmai folyóiratokon és fórumokon túl minden hónapban lehetőség nyílik arra is, hogy egy fontos betegségre, kezelési módra, kutatásra, vagy akár kutatókra felhívjuk a társadalom, a nem egészségügyben dolgozók figyelmét. -

A cikk részletesen és a szaksajtón kívül először foglalkozik a daganatos terápiák egy új módszerével. Az új típusú daganatterápiák kifejlesztésének a célja, hogy eredményes, gyors és célzott terápiás megoldást valósítsanak meg a szervekből kiinduló daganatok ellen. Az elmúlt évek kutatásai reményt adnak arra, hogy az eddig széles körben alkalmazott sebészi, sugár- és kemoterápia mellett egy merőben új, a daganatra, sőt akár a betegre nézve is szelektív hatással bíró, keskenyebb mellékhatás-spektrummal rendelkező protokoll is megjelenhessen a rák gyógyításában. Az új típusú daganatterápiás eljárások az immunrendszer azon tulajdonságát használják ki, amivel az képes a kialakulásban lévő daganatsejtek közel kizárólagos felismerésére, majd elpusztítására. A kutatók reményei szerint az új típusú beavatkozás a betegre nézve kisebb megterheléssel jár majd, és önmagában alkalmazva is elegendő lehet a teljes gyógyuláshoz. A technológia különböző formáinak háttérkutatásain a Debreceni Egyetem számos kutatócsoportja dolgozik.

 

Regöly Alapítvány a MTV-ben

A Megoldások Magazinja részletesen foglalkozott a Regöly Alapítvánnyal. Az alapítvány képviselői lehetőséget kaptak arra, hogy népszerűsítsék a Regöly Alapítvány célkitűzéseit, valamint, hogy a pályázati felhívásunk minél több orvoshoz és orvostanhallgatóhoz eljusson.

Prof. Dr. Karádi István a Semmelweis Egyetem dékánja, a Regöly Alapítvány kurátora kiemelte a műsorban, hogy nagyon remélik a tavalyi évhez hasonlóan világszínvonalú tudományos pályamunkák érkeznek be. Dr. Szöőr Árpád a Regöly Alapítvány képviselője pedig azt mondta, hogy az anyagi hozzájáruláson túl még sokkal fontosabb a fiatal orvosok számára a szakmai és erkölcsi elismerés. Az adás megnézhető a www.mtv.hu/videotar/MM oldalon.

 

Regöly Alapítvány a Klubrádióban

Rangos Katalin műsorában vendégeskedett prof. Dr. Ondrejka Pál a Regöly Alapítvány szakmai bizottságának elnöke és Dr. Vörös Attila a Regöly Alapítvány kurátora.

Az élő műsorban a Regöly Alapítvány célkitűzései mellett, szó volt a különböző sebészeti eljárásokról, az orvostársadalom helyzetéről, a kutatási lehetőségekről, az orvostanhallgatók oktatásáról és az orvosok továbbképzési lehetőségeiről is. A Szabad Sávban a Regöly Alapítvány két képviselőjének életútja, tapasztalatai és célkitűzései is elhangzottak. Az adás meghallgatható a www.klubradio.hu/szabadsav oldalon.

 

Együttműködési megállapodás a MOE és a Regöly Alapítvány között

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete fontos feladatának tekinti a szakmailag kiemelkedő orvostanhallgatók támogatását, lehetőségeinek kiszélesítését többek között nemzetközi szakmai és tudományos csereprogramjaikkal. A kötelező curriculum mellett fáradhatatlan szorgalommal tudományos, kutatói munkát végző hallgatók és fiatal orvosok megbecsülését és elismerését elősegítendő kezdeményezéshez örömmel csatlakozott a MOE és mindenben segíti a Regöly-Alapítvány munkáját a közös cél érdekében - mondta Tóth Gábor a MOE elnöke.

 

TOVÁBBRA IS EGYÜTTMŰKÖDIK AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÉS
A REGÖLY ALAPÍTVÁNY

Az Akadémiai Kiadó tavaly óta a Regöly Alapítvány egyik főtámogatója. 2011-ben a kiadó különdíjakat adott át a Regöly Alapítvány pályázatán indult és kimagasló színvonalú kutatómunkákat benyújtó pályázóinak. Az Akadémiai Kiadó ezt 2012-ben is megteszi.
 
Az Akadémiai Kiadó Magyarország legrégibb, 1828 óta folyamatosan működő kiadója. Alapítója a Magyar Tudományos Akadémia; küldetése a magyar és az egyetemes tudomány szolgálata. Kiadónk gondozza Magyarország legnagyobb tudományos, műszaki és orvosi folyóirat-portfólióját, több mint 60 referált lappal, amelyek jó két tucat tudományágat képviselnek. A magyar nyelvű orvostudományi folyóiratok egyik legfontosabb képviselője az Orvosi Hetilap. Dr. Regöly-Mérei János hosszú időn keresztül volt lap főszerkesztő-helyettese, munkássága és a lap küldetése azonos volt: értékes, hiteles tudás nyújtani a szakma részére -nyilatkozta Dr. Bencsik Péter, az Akadémiai Kiadó orvosi szegmensének vezetője.

A Hírlevelet fejlesztette: Konemara Consulting Kft.

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány
H-1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
Bankszámlaszám: 11705008-20497053